Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Consumer Demand of Renewable Energy Services: Case Studies on Finland, Germany, Great Britain, USA and China

Authors

Aira Hast

Liisa McDermott

Sanna Syri

Marja

Maija Huuskonen

Sam Cross

EijaAbstract

KULMA project investigated consumer demand of so-called green energy products in various countries to understand better the motivations and preferences of consumers and the societal prerequisites and barriers of renewable energy. In addition to Finland, the target countries were Germany, Great Britain, USA and China, i.e. important export countries for the Finnish Cleantech industry. KULMA project was realised during 2012-2014 by Aalto University, Department of Energy Technology, and Jyväskylä University, Department of Social Sciences. The main funding came through the Strategic research openings instrument of Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation. We investigated the green electricity products available for consumers in the selected European countries, their popularity, origin and typical prices compared to standard electricity products. In the USA, we investigated the situation of renewable energy and local attitudes via sociological methods in Texas and in West Virginia. We found that transparent and clear information about the impacts of a green energy product are essential, when offering them to consumers. Local strategies are important with view to promoting consistent political will and stakeholder involvement for advancing renewable energy. Renewable energy has beneficial effects especially if the production of the technology or the fuel is local. The new industry must also have local acceptance. Previous know-how and industrial tradition often help in the creation of new local industry.

KULMA-hankkeessa tutkittiin ympäristöystävällisiä energiapalveluja ja kuluttajien valintojen vaikutusta ympäristöystävällisten sähkötuotteiden tarjontaan Suomessa ja kansainvälisesti. KULMA on ollut kaksivuotinen Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen ja Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteistyöhanke, jonka päärahoittaja on ollut innovaatiorahoituskeskus Tekes. Tutkimuskohteina hankkeessa olivat Suomen lisäksi Saksa, Iso-Britannia, USA ja Kiina, jotka kaikki ovat tärkeitä suomalaiselle "cleantech"-teollisuudelle. Hankkeessa selvitettiin kuluttajille tarjolla olevia sähkötuotteita valituissa Euroopan maissa, tuotteiden suosiota sekä tuotteiden alkuperää ja hintalisiä verrattuina tavalliseen sähköön. USA:ssa tutkittiin sosiologian menetelmillä uusiutuvan energian tilannetta ja energia-asenteita Teksasissa ja Länsi-Virginiassa. Hankkeessa havaittiin, että tarjottaessa kuluttajille vapaaehtoisia vihreitä sähkötuotteita, avoin ja selkeä tieto tuotteesta ja sen vaikutuksista on ensiarvoisen tärkeää. Alue- ja kaupunkitason toiminnassa uusiutuvan energian edistäminen vaatii paikallisten strategioiden luomista, joilla mahdollistetaan yhteisen poliittisen tahdon toteutuminen ja kaikkien asianosaisten osallistaminen. Uusiutuvalla energialla on myönteisiä vaikutuksia erityisesti jos teknologia tai polttoaine on paikallista. Uudella teollisuudenalalla täytyy olla myös paikallinen hyväksyntä. Aikaisempi tietotaito ja teollinen perinne auttavat usein uuden alueellisen teollisuuden luomisessa.

Citation

Hast, A., McDermott, L., Syri, S., Järvelä, M., Huuskonen, M., Alimohammadisagvand, B., …Syrjämäki, E. (2014). Consumer Demand of Renewable Energy Services: Case Studies on Finland, Germany, Great Britain, USA and China. Helsinki: Aalto University

Report Type Research Report
Publication Date Jul 1, 2014
Deposit Date Jul 16, 2021
Series Title Aalto University publication series Science + Technology 8/2014
Series ISSN 1799-4896
Keywords renewable energy, electricity market, consumers, regional strategy, uusiutuva energia, sähkömarkkinat, kuluttajat, alueellinen strategia
Public URL http://researchrepository.napier.ac.uk/Output/2787421
Publisher URL https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13863
Related Public URLs http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5743-9