Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

The development of law schools in Japan during the Meiji period

Piegzik, Michal

AuthorsAbstract

The main goal of this paper is to describe the process of creating law schools in Japan during the codification of the Meiji period (1868-1912). After more than 200 years of isolation the Empire of Japan realized the need for modernization of the state and initiated political and socio-economic changes. Law became the main tool for the reformers and Japan intended to codify it from scratch, taking as an example the solutions adopted in the legal culture of the countries of the West. At the beginning of Meiji period the Japanese, who did not have their own law schools and educated jurists, used the help of French lawyers who assisted in passing the early codes and establishing the first centers of jurisprudence. Although initially those centers only supported the work of the cabinet and made theoretical analysis of French law, they were soon joined by schools gathering experts of Anglo-Saxon, German and Japanese traditional law. During over 40 years Japan educated thousands of modern jurists and lawyers, who took an active part in the creation of new codes and who became the political elite of the empire.

[pl] Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu powstawania szkół prawa w Japonii w okresie wielkich kodyfikacji ery Meiji (1868–1912). Wraz z przełamaniem ponad 200-letniej izolacji Cesarstwo Japonii, rozumiejąc konieczność modernizacji państwa, zainicjowało proces zmian politycznych oraz społeczno-gospodarczych. Narzędziem reformatorów stało się prawo, które zamierzano skodyfikować od podstaw, biorąc za wzór rozwiązania przyjęte w krajach należących do zachodniej kultury prawnej. We wczesnym okresie ery Meiji Japończycy, nie posiadając własnych szkół prawa i wykształconych jurystów, wykorzystali pomoc francuskich prawników, dzięki którym uchwalono wczesne kodeksy oraz założono pierwsze ośrodki jurysprudencji. Choć początkowo miały one na celu wyłącznie wspieranie prac japońskiego rządu przy legislacji i analizę teoretyczną prawa francuskiego, szybko dołączyły do nich szkoły skupiające znawców anglosaskiego, niemieckiego oraz tradycyjnego japońskiego prawa. W przeciągu ponad 40 lat w Japonii wykształcono tysiące nowoczesnych jurystów i prawników, którzy wzięli aktywny udział w tworzeniu dalszych kodeksów i stali się elitą polityczną cesarstwa.

Journal Article Type Article
Publication Date 2016
Deposit Date Feb 4, 2023
Journal Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
Peer Reviewed Peer Reviewed
Volume 5
Issue 1
Pages 69-84
Keywords history of Japanese law, codification of Meiji period, Tokyo University, law schools in Japan
Publisher URL https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/83856/edition/79295