Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi

Sirkeci, Ibrahim; Utku, Deniz Eroglu

Authors

Ibrahim Sirkeci

Deniz Eroglu UtkuAbstract

Türkiye uluslararası göç yazınına sonradan girmiş eski bir göç ve göçmen ülkesidir. Özellikle 19. yüzyıl sonundan itibaren yaşanan uluslararası nüfus hareketlerinin önemli bir kısmı, şiddetli çatışmalar karşısında yerinden olan nüfusların sınır aşan hareketleri olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, Suriyelilerin 2011 tarihinde Türkiye’ye yönelik kitlesel akınları ile yeniden tartışılmaya başlanan kitlesel akın kavramı, çatışma eksenli bir kuramlaştırılma üzerinden ele alınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin deneyimlediği tüm göç hareketleri değil, sadece kitlesel akınlar incelenmektedir. Teorik arka planını Çatışma ve Göç Kültürleri Modeline dayandırdığımız bu çalışmada insan hareketliliğinin öncelikle hedef ülkenin çekiciliği değil, kaynak ülkelerdeki çatışmaların motive edici rolü vurgulanmaktadır. Bu bağlamda çatışmaların makro düzeyde Göçün 3KA’sı olarak ifade ettiğimiz, Katılım, Kalkınma ve Kitle Açıklarının insani güvensizlik kaynağı olduğunu ve bunların kitlesel akınları yönlendirdiğini tartışıyoruz. Böylelikle bu çalışmada, yaygın olarak “ani ve öngörülemez” olarak tanımlanan kitlesel akınların aslolarak öngörülebilir olduklarına işaret eden ve biriken insani güvensizlik algısına dikkat çekerek, kitlesel akın tanımını yeniden tartışmaya açmaktayız.

ABSTRACT IN ENGLISH
Despite entering the international migration literature more recently, Turkey has long been an emigration and immigration country. International population movements to Turkey, especially movements at the end of the 19 century, was mostly by those who lost their houses because of the intensive conflicts happening in the origin countries. We discuss mass migrations to Turkey with reference to the Conflict Model of Migration. We argue that conflicts in places of origin are primarily important in mass migration movements. We look at the sources of conflict and insecurity classified into the 3Ds (Democratic Deficit, Development Deficit and Demographic Deficit) to explain human mobility. Thus, we argue that mass population movements that are often described as “sudden” and “unpredictable” can in fact be predictable if cumulative human insecurity factors are taken into account.

Citation

Sirkeci, I., & Utku, D. E. (2020). Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi. Göç Dergisi, 7(2), 319-342. https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.631

Journal Article Type Article
Acceptance Date Apr 18, 2020
Online Publication Date Oct 23, 2020
Publication Date 2020
Deposit Date May 28, 2021
Journal Göç Dergisi
Print ISSN 2054-7110
Electronic ISSN 2054-7110
Publisher Transnational Press London
Peer Reviewed Peer Reviewed
Volume 7
Issue 2
Pages 319-342
Series ISSN 2054-7110
DOI https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.631
Public URL http://researchrepository.napier.ac.uk/Output/2774552