Atton, C. (2013). Dyskurs fanowski i konstrukcja muzyki noise jako gatunku. Glissando, 46-53